Latinica | Ћирилица

 
   

Kontaktirajte nas

Prijatelji gimnazije

Porodica Vucelić - prijatelji Spogovaca

Film o gimnaziji

Školski list Spogovac

Arhiva vijestiA+ A-    

   
       
 
   
 

Aktivnosti - Povijesna sekcija


     Povijesna grupa se ostvaruje radom kroz 1 sat tjedno u prostorijama škole ili na terenskom istraživanju. Po potrebi učenici dobijaju tjedne ili mjesečne zadatke istraživanja i prikupljanja povijesne građe

Svojom aktivnošću grupa obuhvata učenike od prvog do četvrtog razreda, koji pokazuju poseban interes za sveobuhvatnije i sadržajnije upoznavanje sa određenim temama, događajima, pojavama i osobama iz opće, a prije svega nacionalne istorije.

     Zadatak grupe je da u svom radu i programskim sadržajem što više angažuje i motiviše učenike da sami i uz pomoć predmetnog profesora prouče, istraže i na temelju literature, časopisa, memoara, novina, elektronskih medija i drugih publikacija samostalno obrade određene povijesne događaje, pojave, procese i osobe. Također grupa se bavi i izradom tematskih radova, prezentacija i panoa.

     Ovakvom orijentacijom, grupa nastoji u što većoj mjeri osposobiti učenike za samostalno - istraživački rad uz selekciju i korištenje povijesne literature za analitičko i kritičko proučavanje određenih događaja i ličnosti.

     Grupa pomaže učenicima da se edukuju za samostalan rad te ističe subjektivnost učenika čime se motiviše njihova samostalnost, kreativnost, individualnost, inventivnost, istraživački duh, kritičko razmišljanje i zaključivanje.

     Grupa posebnu pažnju poklanja proučavanju i istaživanju značajnih događaja, pojava i ličnosti iz lokalno-zavičajne te nacionalne povijesti.

AKTIVNOSTI:

1. Učestvovanje na školskim i županijskim natjecanjima iz povijesti

2. Učestvovanje na županijskom natjecanju iz povijesti u kategoriji samostannih istraživačkih radova na temu “ Srpsko privredno društvo Privrednik”

3. Prezentacija istraživanja povijesti pravoslavne škole u Zagrebu u sklopu svečanog programa za Dan škole

4. Dramska prezentacija imaginarnog dnevnika Kantakuzine Katarine Branković

5. Posjet Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu

6. Posjet filskim festivalima i edukacijskim radionicama: Festival židovskog filma, Zagreb film festival, Dani srpske kulture u Zagrebu, Dani bosansko – hercegovačkog filma, Human Rights Film Festival...

7. Pisanje Svetosavskih temata

8. Radionice: “ Međunarodni dan tolarancije i nenasilja”, “ Grb moje porodice”

9. Učestvovanje u obilježavanju Dana škole

10. Priprema za državnu maturu

Slađana Mesarek, prof.


   
 

Srpska pravoslavna opća gimnazija Kantakuzina Katarina Branković
Adresa: Sv. Duh 122, 10000 Zagreb
Tel: +385(0) 1 48 52 871
Fax: +385(0) 1 48 52 871 
E-mail: gimnazija@srpskagimnazija-zg.org